Vakttelefon

Hvis du av en eller annen grunn har et akutt problem, er du velkommen å ringe oss på vår vakttelefon.

Det kan være at du har ødelagt en brille, mistet en kontaktlinse, eller at du har mistanke om at det har skjedd noe akutt med øyet.

Vi vil forsøke å hjelpe deg så godt vi kan, enten ved at vi stiller opp og hjelper deg i butikken, eller at vi hjelper deg med å komme i kontakt med legevakta.

Ved mistanke om øyesykdommer henviser våre optikere deg til øyelege eller sykehus, alt etter hvilken sykdom vi mistenker. Optikere har henvisningsrett direkte til øyelege og øyeavdeling, både til privat og offentlig helsevesen. Vi sender alltid kopi av henvisningen til din fastlege.

Vi har også avtale med en on-line øyelegetjeneste som kan vurdere en henvisning innen 24 timer.

Vår vakttelefon er +47 9134 2880 eller +47 9546 5448