Personopplysninger

Smitteverntiltak

Vi setter alltid sikkerheten til våre kunder og personalet først. Vi har forsterket våre rutiner for hygiene, slik at det er trygt for deg som kunde å besøke oss i butikken. Smittevernstiltakene følger retningslinjene anbefalt av helsemyndighetene.

I butikken

Vi legger til rette for at det er mulig å holde god avstand inne i butikken, og sørger for at det er hånddesinfeksjon tilgjengelig. I tillegg passer vi på at:

  • Innfatninger og solbriller som prøves blir desinfisert mellom hver kunde.
  • Overflater som man normalt er i kontakt med blir jevnlig rengjort.
  • Vi bruker smittevernutstyr som munnbind ved tilpassing av briller/linser nærmere enn 1 meter.

På synsundersøkelsen

Til vanlig er vi nøye med håndvask og vask av utsyr som brukes på synsundersøkelsen, men nå gjør vi det enda grundigere. Alt av utstyr du kommer i kontakt med blir nøye rengjort mellom hver kunde. Andre viktige tiltak:

  • Vi organiserer det slik at færrest mulig trenger å bruke venterom.
  • Vi setter av lengre tid for hver kunde til synsundersøkelsen, noe som gjør at vi har noe redusert kapasitet.
  • Vi bruker smittevernutstyr som munnbind under hele undersøkelsen.

Andre tiltak

Ved våre tiltak vil færre kunder ha behov for å være i butikken til samme tid. I tillegg:

·Følger vi opp alle før undersøkelsen og anbefaler å flytte timen hvis man har influensalignende symptomer og andre ting som tilsier smittefare.

·Ansatte som har influensalignende symptomer eller nærstående med symptomer er ikke på jobb.

Hva kan du gjøre?

Du kan hjelpe ved å holde minst 1 meter avstand til andre når du besøker butikken, og bruke hånddesinfeksjonen som er tilgjengelig. Det er også viktig at du venter med å bestille time hvis:

  • Du har influensalignende symptomer.
  • Du eller andre i husstanden er i karantene.
  • Du har vært i utlandet siste 10 dager.