Forebygging av nærsynthet

Myopikontroll

Økningen i nærsynthet og høy nærsynthet (>-5,00) ser ut til å komme av endret livsstil, Ikke minst redusert utendørstid i dagslys. Det er den vestlige delen av klodens befolkning, samt enkelte land i Asia hvor befolkningen blir mer og mer nærsynt. I Sør-Korea og Taiwan er økningen av nærsynthet formidabel, og man snakker om en epidemi. I Taiwan er over 80% av skolebarna nærsynte. I Norge viser nyere studier at 13% av ungdommene er nærsynte, og at andelen har vært stabil i mange tiår.

Men vet ikke sikkert hvorfor det er slik, men genetikk, endret livsstil med mye nettbrett og mobil, samt generelt mindre utendørstid er faktorer man mener ligger bak den globale nærsynhetsutviklingen. Den globale utviklingen av nærsynthet har ført med seg mye forskning, og det jobbes også mye med å utvikle behandlingsmetoder for å bremse nærsynthetsutviklingen.

Behandlingsmetoder

Det enkle er ofte det beste, og det er dokumentert at minst 2 timer utetid daglig er gunstig for å bremse nærsynthetsutviklingen.

I tillegg kan vi korrigere pasientene med spesielle kontaktlinser. Pr. i dag brukes både harde nattlinser som omformer hornhinnen og myke kontaktlinser til dagbruk som bryter og sprer lyset på netthinnen på en gunstig måte i forhold til nærsynhetsutviklingen.

Vi mener at om man har et nærsynt barn med nærsynte foreldre er det ingen grunn til å ikke starte opp med myopikontroll allerede fra 10 års alderen. Merkostnaden er liten og potensialet for å bremse nærsynhetsutviklingen er relativt stor. Det må samtidig sies at dette er ny forskning og nyutviklede produkter, så foreløpig kan man ikke garantere så og så mye reduksjon. På den annen side er det vel feil å ikke gjøre det man kan gjøre for å hinder at ens nærsynte barn blir mer nærsynt en nødvendig.