Spesiallinser & keratokonus

Vi arbeider også med en del spesielle kontaktlinsetilpassinger som ikke alle andre optikere tilbyr. Dette inkluderer linser for myopikontroll, harde (formstabile) kontaktlinser samt sclerallinser.

Linser for myopikontroll er et nytt produkt som baserer seg på de siste forskningsresultatene om nærsynhetsutvikling. Vi vet at den vestlige, samt noen asiatiske lands befolkning blir mer og mer nærsynt. Man vet mer om dette i dag, og det er utviklet kontaktlinser som skal bremse utviklingen av nærsynthet hos barn og ungdom som er genetisk disponert for å utvikle høye minusstyrker.

Vi arbeider med myke kontaktlinser med myopikontroll.

Harde linser og sclerallinser brukes ofte av de som har svært skjeve hornhinner eller irregulær overflate på hornhinne etter skade eller sykdom. Disse tilstandene kan sjelden korrigeres med briller eller myke kontaktlinser. Heldigvis har vi flere alternativer og produsenter å velge mellom, så i de aller fleste tilfellene kommer vi fram til en god løsning som gir godt syn.

Dette er spesielle tilpasninger som skjer i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen.