Førerkort

Vi foretar synsundersøkelser for deg som skal ta nytt, utvide eksisterende eller fornye førerkort eller kjøresedler. En slik undersøkelse er en utvidet synsundersøkelse med tester for å måle om synsfeltet oppfyller kravene for å ferdes i trafikken. Deretter skriver vi ut et førerkortskjema der vi bekrefter at synet ditt tilfredsstiller de gjeldende krav for aktuelle førerkortklasse.