Øyehelseundersøkelse

Vi på Synspunkt Stensland har spesialisert oss på øyehelse og har investert i både kompetanse og avansert utstyr som kan hjelpe oss å ivareta din øyehelse på best mulig måte. Ved mistanke gjør vi utvidede undersøkelser i tillegg til å finne rett styrke, måle trykket i øynene dine og vurdere øyehelsen din i et mikroskop. Vi har mulighet til å sjekke om hele synsfeltet ditt er intakt og foreta topografiske målinger av hornhinnen din med avanserte instrumenter. I tillegg har vi mulighet til å fotografere innsiden av øynene dine med et høgteknologisk instrument kalt OCT.

Til sammen kan disse målingene gi oss en bra oversikt på hvordan øyehelsen din er og oppdage eventuelle sykdommer i et tidlig stadium. Med slike gode målinger lagt til grunne, kan vi skrive gode og nøyaktige henvisninger til øyelege eller sykehus dersom vi avdekker avvik i noen av målingene som tilsier at behandling av spesialist er nødvendig. Henvisningen kan også sendes til vår øyelegekontakt som kan svare oss innen 24 timer hvis ønskelig.

Mange går i dag rundt med øyesykdommer som de selv ikke merker enda. Dersom diverse øyesykdommer blir fanget opp og behandlet i et tidlig stadium kan man i hindre permanente skader og dermed beholde full synsfunksjon. Det kan være et godt tips å prate med dine slektninger om deres øyehelse, da en del øyesykdommer er arvelige.

Etter fylte 60 år er det enda viktigere å tenke på øyehelse og følge denne opp.

Ikke utsett øyehelsen din, book time i dag! Hos oss er du i trygge hender.