Synsundersøkelse for barn

Syn er vår viktigste sans og spiller en stor rolle i forhold til et barns utvikling og læring. Derfor anbefaler vi også synsundersøkelse på barn og ungdom. Det er ikke like lett å oppdage om et barn har synsproblemer i hverdagen. Tegn som at barnet har mye hodepine, myser mye, blunker mye, gnir seg ofte i øynene kan tyde på problemer med synet. Man bør også være obs på at syn kan være årsak til at barnet ikke liker å lese, skrive eller har problemer med å følge med på skolen.

Ofte hører vi at det er lærer eller helsesøster som anbefaler at eleven får undersøkt synet. Da bør man følge opp og få synet til barnet undersøkt hos optiker.

Vi anbefaler alle barn som sliter med konsentrasjonsvansker, lese- og skrive vansker, rastløshet eller som plages med å se med begge øyne samtidig å ta en synsundersøkelse. Synsfeil eller samsynsproblemer kan i mange tilfeller være årsak til slike symptomer.

Finner vi ingen synsrelatert årsak, vet man at synet ikke er årsaken til problemet. Greit å få sjekket ut det også.

Fargesyn er også en nyttig test med tanke på framtidig yrkesvalg. Mange yrker krever normalt fargesyn.

8 % av gutter og 0,3 % av jenter har fargesynsdefekt i en eller annen form.

For mange barn kan også allergi være et problem som gir kløe og svie i øynene. Her hjelper det ikke med briller, men en synsundersøkelse kan være greit, så vet man at synet er i orden. Da gjelder det å finne ut hva barnet reagerer på, og aller helst unngå kontakt med allergenet, som det kalles.

Enkelte tilfeller av synsfeil hos barn under 10 år dekkes delvis av NAV. I disse tilfeller må første gangs bekreftelse skrives ut av øyelege. Dette er vi behjelpelig med via henvisning.