Diabeteskontroll

Har du diabetes er det anbefalt at du jevnlig følges opp hos øyelege. Dessverre registrerer vi at mange øyeleger har så stor arbeidsmengde at de ikke klarer å holde ventetiden nede. Har du av en eller annen grunn ramlet ut av helsekøen hos øyelegen, kan vi bidra med undersøkelse og fotografering av øyebunnen, og ved funn, henvise deg til øyelegen for videre oppfølging.