Linser

Vi fører kontaktlinser fra alle de ledende produsenter av kontaktlinser. I tillegg importerer vi spesiallinser fra produsenter i hele verden.

Dagslinser

Endagslinser passer god til deg som bruker kontaktlinser sporadisk eller på heltid. Nye linser hver dag minsker risikoen for infeksjoner i øynene, sammenlignet med linser man bytter en gang i måneden.

Beleggproblematikk er også mindre med endagslinsene. Det er også noen brukere som reagerer på kontaktlinsevæsker, og da er også endagslinser en problemløser. I tillegg slipper du å tenke på rensing og oppbevaring av linsene, du kaster de bare når du er ferdig med å bruke de. Endagslinser finnes både for deg med skjeve hornhinner og deg som trenger progressive linser. Er du plaget med å bli tørr på øynene når du bruker kontaktlinser? Da kan endagslinser med god fukteevne være et godt alternativ for deg.

Flerdagslinser, natt og dag linser

Det finnes kontaktlinser som er utviklet for å brukes over lenger tid. Eksempelvis for 2 uker eller 1 måned. Slike typer linser leveres i mange parametere, både styrker, radier, diametere og materiale. Dette gjelder også for linser til skjeve hornhinner og progressive linser.

Flerdagslinser må som regel tas ut av øynene og renses ved jevne mellomrom. Flerdagslinser stiller høyere krav til hornhinnen enn det engangslinser gjør, men i samråd med optiker er flerdagslinser også et praktisk og godt alternativ for optisk korreksjon.

Månedslinser

Månedslinser er en økonomisk rimelig løsning. Man bruker kontaktlinsene en måned (dagbruk) og når måneden er over, tar man i bruk et nytt par. Månedsliser leveres i 6-pack, i stort styrkeutvalg, for skjeve hornhinner og som progressive. I tillegg til kontaktlinsene trenger man noe linsevæske.

Spesielle linser

Vi arbeider også med en del spesielle kontaktlinsetilpassinger som ikke alle andre optikere tilbyr. Dette inkluderer linser for myopikontroll, harde (formstabile) kontaktlinser samt sclerallinser.

Linser for myopikontroll er et nytt produkt som baserer seg på de siste forskningsresultatene om nærsynhetsutvikling. Vi vet at den vestlige, samt noen asiatiske lands befolkning blir mer og mer nærsynt. Man vet mer om dette i dag, og det er utviklet kontaktlinser som skal bremse utviklingen av nærsynthet hos barn og ungdom som er genetisk disponert for å utvikle høye minusstyrker.

Harde linser og sclerallinser brukes ofte av de som har uregelmessig hornhinne etter skade eller sykdom, for å korrigere synsfeil som ikke kan korrigeres med myke kontaktlinser eller med briller. Dette er spesielle tilpasninger som skjer i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen.

Visste du det ..

Vi kan tilpasse alle typer kontaktlinser:

  • Dagslinser
  • 2 ukerslinser
  • Månedslinser
  • Døgnlinser

Bestill linser

Acuvue Oasys Daily

Coopervision My Day

Disposable Contact Lenses

Air Optix Night Day

Oasys 2 Weekly Toric

Clariti Toric