Samsyn

Samsynsplager kan være svært slitsomt. Det er også kalt skjult skjeling, og gir seg ofte utslag i hodepine, anstrengte øyne og man kan oppleve dobbeltsyn når man er trett. Man kan sammenligne samsynet med forstillingen til en bil. Øynene er ikke rettstilte, så de små musklene som beveger øynene må anstrenge seg kraftig for at du ikke skal se dobbelt. Man kan ha skjult skjeling både sideveis og i høyden. Er bilens forstilling feil blir bilen tungkjørt, den sporer og det blir stor dekkslitasje.

Skjult skjeling kan korrigeres med øyegymnastikk eller prismeglass i brillen.