Maculadegenerasjon

Macula degenerasjon (AMD) er aldersrelaterte endringer i macula på netthinnen. Dette er kanskje oftest kjent som forkalkninger i netthinnen. Denne sykdommen er en relativt vanlig årsak til svekkelse i det sentrale synsfeltet hos eldre. Risikofaktorer for å utvikle AMD er først og fremst høy alder, men røyking og arvelighet er også vesentlige risikofaktorer.

Siden sykdommen rammer kun det sentrale skarpsynet vil symptomer på sykdommen være at objektet man forsøker å se på vil være uklart eller bølgete, mens sidesynet fungerer som før. AMD fører derfor aldri til total blindhet.