Barnets øyehelse

Syn er vår viktigste sans og spiller en stor rolle i forhold til et barns utvikling og læring. Derfor anbefaler vi også synsundersøkelse på barn og ungdom. Det er ikke like lett å oppdage om et barn har synsproblemer i hverdagen. Tegn som at barnet har mye hodepine, myser mye, blunker mye, gnir seg ofte i øynene kan tyde på problemer med synet.

Man bør også være oppmerksom på at syn og samsyn kan være årsak til at barnet ikke liker å lese, skrive eller har problemer med å følge med på skolen. Ofte er det adferden til barnet man reagerer på, og skolen kontakter da vanligvis PPT tjenesten i kommunen (pedagogisk psykologisk tjeneste). Dette er dyktige fagfolk som kan bidra, men start først med en synsundersøkelse. Kanskje er det der problemet ligger.

For mange barn kan også allergi være et problem som gir kløe og svie i øynene. Her hjelper det ikke med briller, men en synsundersøkelse kan være greit, så vet man at synet er i orden. Da gjelder det å finne ut hva barnet reagerer på, og aller helst unngå kontakt med allergenet.