Fra 1.august 2022 kommer det en ny støtteordning til barnebriller.

 

Barn under 18 år som trenger briller, kan får støtte til dette fra NAV.

NAV har en ordning der barn kan få støttebeløpet trukket fra regningen hos

optikeren sin, når brillene skal betales. Støtten gis etter faste satser basert på

brillestyrke. Satsen utbetales som direkte oppgjør til optikeren som har for-

skuttert støtten.

  • Barn og unge under 18 år som trenger briller. Brillestyrken på minst ett 

           glass må være >/= 1,00 D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass >/= 1,00 D

  • Brillene må være bestilt før barnet fyller 18 år.
  • Barnet må være folkeregistrert i Norge

Les mer på https://www.nav.no/barnebriller#kort-om